• Ondernemerschap

    Ondernemerschap is kansen zien en vertalen in actie. Ondernemerschap is nodig in alle maatschappelijke sectoren en industrieën. Niet alleen in het bedrijfsleven maar ook in de zorg, cultuur, onderwijs en bij de overheid. Ondernemerschap vraagt om kennis en kunde. Maar ook om motivatie en persoonlijke eigenschappen. Ambitie, doorzettingsvermogen, creativiteit, sociale oriëntatie, flexibiliteit. Stepsto Innovation helpt om ondernemerschap in goede banen te leiden en de kans op succes te vergroten.

  • Innovatie

    Innovatie is nodig om oplossingen te vinden voor de problemen van morgen. Dat geldt voor de toekomstige wensen van eindgebruikers. Maar ook voor maatschappelijke problemen op het gebied van energie en leefbaarheid in steden. Stepsto Innovation helpt organisaties – individueel of in samenwerking met anderen – om gericht te werken aan innovatie (in producten, diensten en processen) door ideation en project assessment, innovatie portfolio management en business case development.

  • Samenwerking

    Innovatie vraagt om samenwerking tussen specialisten. Maar vaak ook met consumenten en stakeholders. Om samenwerking mogelijk te maken zijn 'bruggen' nodig. Tijdelijk of duurzaam. Om 'verkeer' mogelijk te maken en uitwisseling van ideeën, kennis en kunde tot stand te brengen. En om uiteindelijk gezamenlijk te investeren in nieuwe producten en diensten. Gebaseerd op vertrouwen en ondersteund door goede spelregels en zakelijke overeenkomsten.